top of page
חגי תשרי

1800-295-295

חגי תשרי 2023

כמדי שנה בתקופת החגים, נערכת עמותת קו לחיים לפעילות ענפה ברחבי הארץ למען הילדים החולים והנכים של "קו לחיים"

 

בעקבות משבר הקורונה, מספר התרומות ירד באופן ניכר, ועל אף זאת מעוניינים להמשיך בפעילויות לילדים כבשיגרה.

 

במהלך חודש ספטמבר ואוקטובר 2023 מתוכננות עבור הילדים הפעילויות הבאות:

  • 8 שבתות אירוח בבתי מלון שונים ברחבי הארץ - כ- 200 חניכים + מתנדבים ואנשי צוות.

       סה"כ עלות משוערת 640,000 ש"ח .​

  • 4 ערבי בוגרים לכ -60 בוגרים נכים ואנשי צוות.

       בעלות כוללת של 60,000 ש"ח.

  • יום כייף ארצי – לכ 125 ילדים נכים + מתנדבים ואנשי צוות.

       בעלות כוללת של 100,000 ש"ח.

סה"כ עלות משוערת לפעילויות אלו מוערכת בכ- 920,000 ₪

עלות ממוצעת לילד בפעילויות לחג נאמדת בכ- 1,900 ש"ח לילד

 

נודה מראש על עזרתכם הנדיבה להגשמת משאלות הלב של הילדים החולים.

תרומתכם תאפשר לנו לתת לילדים החולים את ההזדמנות לספוג מעט מאווירת החג, כפי שנהנים ממנה ילדים בריאים. 

 אנא עזרו לילדים החולים לקבל את פני השנה החדשה עם חיוך

כי חיוך קטן של אושר – מנצח מחלה גדולה

                                                                                                           

                                                                     

 

 

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'קו לחיים' רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 קו לחיים עבור "קו לחיים" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566 

או למייל kavlachayim@kavlachayim.co.il

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page