top of page
5.jpg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור "ילדי הדרום" רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 קו לחיים עבור

"קו לחיים" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס:

03-9215566

או למייל : kavlachayim@kavlachayim.co.il

מסייעים לילדי הדרום 

,תורמים ושותפים יקרים

.אנו מקווים ששלומכם ושלום יקירכם בטוב

אנו פונים אליכם לבקש את עזרתכם הדחופה לסייע לקו לחיים במבצע סיוע לילדי קו לחיים,  בעקבות אירועי המלחמה הקשים הפוקדים אזורים נרחבים בארץ ובמיוחד את אזור הדרום.

 

כרגע קו לחיים נערכים להוציא את הילדים הנכים מהדרום לאזור בטוח להתאוורר, כולל לינה, תרופות, אוכל, ליווי וציוד רפואי (ברגע שיתאפשר מבחינה ביטחונית) .

בנוסף, קו לחיים מעורבת בסיוע למשפחות של קו לחיים שפונו מהדרום עם מזון, תרופות, ציוד רפואי וכל תמיכה מקצועית ונפשית לה זקוקים.

ביחד ננצח. כל תרומה קטנה כגדולה תסייע לילדים הנכים ולמשפחות היקרות לעבור את התקופה הקשה והבלתי נסבלת הזאת .

 

בבקשה תפתחו את הלב, כל תרומה תתקבל בברכה.

 

 

 

1800-295-295

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page