top of page

משפחת זוננשיין

 

משפחת זוננשיין כואבת את מות אבי במשפחה אשר ז"ל.

במאמצים להשתקם ולחזור לשגרת חיים נפתחה קרן לסיוע ותמיכה במשפחה. הכספים מועברים מידי חודש למשפחה. 

 

bottom of page