top of page

שינוי חברתי

 

קו לחיים רואה עצמה שגרירה לשינוי חברתי.

שינוי המאפשר לאוכלוסיית הנכים להרגיש תחושת שייכות בחברה בה הם חיים.

השינוי החברתי לו אנו כה מייחלים מתקיים במפגש הבלתי אמצעי בין חניכי הארגון לבין עשרות הקהילות המארחות אותנו בשבתות ובשאר פעילויות השנה.

כל הפעיליות מתקיימות במרחב הציבורי על מנת לאפשר העצמה דו כיוונית של החברה הישראלית כולה.

בנוסף, הקשר העוצמתי בין בני הנוער הבריאים המבלים את זמנם למען אנשים הסובלים מנכויות וממחלות מצמיח ערבות הדדית וקשר של חברות עמוקה.

 

שבתות שינוי חברתי - אנו מקיימים כ 40 שבתות במהלך השנה.

בשבתות אלו הילדים והחונך הצמוד מתארחים אצל משפחות מארחות.

המפגש הבלתי אמצעי בין הילד לבין המשפחה מחבר לבבות ומיד מפיג את תחושת הניכור ממנה סובלים הנכים בישראל.

bottom of page