top of page
אדווה.jpg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור אדוה רינגל' 
 לרחוב גונן 15 פ"ת

אדוה רינגל

עמותת קו לחיים מרכינה ראש ומודיעה בצער רב על פטירתה של אדוה רינגל.

אנו מבקשים להודות לכל התורמים ולכל מי שתמך באדוה ומשפחתה לאורך כל הדרך.

אדוה רינגל (43) מורה בבית ספר יסודי בחולון ואם לשלושה ילדים, חולה בסרטן גרורתי.

לנוכח מצבה הרפואי נאלצה אדוה לצאת לחופשה ללא תשלום.

 

במהלך השנתיים האחרונות קיבלה אדוה טיפול ביולוגי אשר האריך את חייה.

בחודשיים האחרונים חלה הידרדרות במצבה. אדוה מאושפזת כעת בבית החולים תל השומר, וזקוקה לבדיקות וטיפולים אשר אינם כלולים בסל הבריאות ושמחירם מגיע עד עשרות אלפי שקלים בחודש.

 

הסכום הדרוש להצלת חייה של אדוה עומד על כ- 500,000 ש"ח. 

 

כל תרומה קטנה היא הצלת חיים גדולה אשר תקרב אותנו אל היעד.

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 494482 ע"ש קו  לחיים עבור אדוה רינגל

לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה
ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

bottom of page