top of page

מרדכי אסולין

מרדכי אסולין צריך לבצע השתלת כליה בהקדם בכדי לזכות שוב בחייו !! 

אני בן 49 ויש לי ילדה צעירה. מאז שחליתי יש הרעה בריאותית מהותית שמחייבת אותי להשתלת כליה מיידית.
ההשתלה תתבצע בחו"ל בשל דחיפות והסכום הדרוש לי עבורה הוא 200,000$
במשך שנה וארבעה חודשים נאלצתי להפסיק לעבוד לטובת טיפולי דיאליזה שהוציאו אותי מתפקוד בסיסי.

 

אני מבקש שתסייעו לי בתרומה - אני רוצה לחיות ולהמשיך להיות אבא לבתי היקרה

bottom of page