top of page

אבישג כהן

אבישג כהן, תינוקת מתוקה בת 5 חודשים, נולדה עם תסמונת נדירה ביותר בשם GSSD, שעד כה אובחנו בכל רחבי העולם רק 70 ילדים שחלו בה.

תסמונת זו גורמת לפגישה נוירולוגית קשה, שבאה לידי ביטוי בעיכוב התפתחותי, פגיעה מוטורית, אפילפסיה ומדדי גדילה נמוכים.

כחודש לאחר לידתה, אושפזה אבישג בשל משבר מטבולי קשה.

בימים אלה, אבישג מטופלת בתרופות וזריקות מצילות חיים.

טיפולים אלה יקרים מאוד ואין ביכולת המשפחה לממן אותם.

בנוסף, אבישג מקבלת טיפולים יומיומיים כגון: פיזיותרפיה וכד'..

עלות הטיפולים הדרושה היא כ - 120,000 ש"ח.

המשפחה כורעת תחת הנטל הרגשי והכלכלי - האב פושט רגל הסובל מבעיות שמיעה קשות.

אנו פונים אליכם בבקשה לסיוע בגיוס הכספים למימון הטיפולים להצלת אבישג.

הצטרפו אלינו! כל תרומה קטנה היא הצלת חיים גדולה!!

bottom of page