בית לחיים

בימים אלה שוקדת עמותת "קו לחיים" על הקמת בית לבוגרי העמותה הנכים, השואפים לצאת לחיים עצמאיים ולחיות עם צעירים בני גילם.

העמותה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים ומתכוונת להתחיל בבניה של מתחם רב תכליתי, שיאפשר מגורים עצמאיים לנכים של קו לחיים.

מטרת פרוייקט בית לחיים הינה חיבור ושילוב משמועתי של בוגרי "קו לחיים" באוכלוסייה הבריאה ובמרקם החיים החברתי - תרבותי הכללי.

עמותת "קו לחיים" מעוניינת לשלב מגורי סטודנטים בפרויקט, על מנת לאפשר שילוב הנכים באוכלוסיה הבריאה ויצירת חיבור חברתי - קהילתי. הסטודנטים יהוו חלק מהצוות הטיפולי של הנכים, במקביל לתרומתם ולמרקם החברתי הבריא בפרוייקט.

תכנון הפרוייקט:

משלוח המחאה לפקודת
קו לחיים עבור בית לחיים
 לרחוב גונן 15 פ"ת

03-9250505