top of page

מחנה קיץ

מחנה הקיץ של עמותת קו לחיים אורך שישה ימים בתנאי פנימיה מלאים.

הילדים נהנים ממגוון פעילויות מונגשות המתאימות לגילם ולמיגבלותיהם

צוות של כ 180 מתנדבים מלווה את הילדים לאורך כל המחנה וכולל צוות רפואי רחב, צוות לוגיסטיקה וחונכים אישיים המלווים כל אחד ילד.

עבור ההורים זהו שבוע שמאפשר להם לנוח מעט מהטיפול היומיומי בילד.

עזרו לנו להגשים להם את הקיץ!

03-9250505 

bottom of page