0W0A9337
0W0A8904
0W0A8915
Edited Image 2015-6-21-12:38:29

מחנה קיץ

מחנה הקיץ של עמותת קו לחיים אורך שישה ימים בתנאי פנימיה מלאים.

הילדים נהנים ממגוון פעילויות מונגשות המתאימות לגילם ולמיגבלותיהם

צוות של כ 180 מתנדבים מלווה את הילדים לאורך כל המחנה וכולל צוות רפואי רחב, צוות לוגיסטיקה וחונכים אישיים המלווים כל אחד ילד.

עבור ההורים זהו שבוע שמאפשר להם לנוח מעט מהטיפול היומיומי בילד.

עזרו לנו להגשים להם את הקיץ!

03-9250505