top of page

שינוי חברתי 


שינוי בגישתו של האזרחי בישראל לנכים וחולים. כל הפעילות של קו לחיים מתקיימת בשיתוף עם קהילות רבות בישראל במטרה לאפשר העצמה דו-כיוונית ושותפות גורל שיוצאת מתוך התובנה והאמונה שכשאדם מתפתח החברה מתפתחת.

·         שבתות שינוי חברתי-  אנו מקיימים כ40 שבתות במהלך השנה. בשבתות אלו הילדים יחד עם החונך צמוד מתארחים אצל משפחות מארחות. המפגש הבלתי אמצעי בין הילד לבין המשפחה מחבר לבבות ומיד מפיג את תחושת הניכור ממנה סובלים הנכים בישראל.

bottom of page