top of page

הצלת חיים

 

 

אחד מתחומי הליבה בעיסוקי העמותה הינו סיוע בהצלת חיים.

השירות כולל ליווי, הנחייה, ייצוג משפטי, עפ"י הצורך וסיוע בגיוס משאבים מן הציבור לחולים הזקוקים לטיפולים ו/או ניתוחים ו/או תרופות שאינן בסל הבריאות או שניתנים רק מחוץ לגבולות מדינת ישראל.  

משנת 2014 העמותה עוסקת בתחום ייחודי של סיוע ברכשית תרופות מצילות חיים. למידע נוסף לחץ

 

השרות כולל:

  • סיוע במציאת פתרון רפואי הולם בעולם.

  • פתיחת קרנות נאמנות.

  • סיוע בגיוס המשאבים הנדרשים.

  • ליווי ותמיכה נפשית.

  • מעורבות מול קופות החולים, חברות הביטוח ומשרדי הממשלה.

  • סיוע משפטי.

 

עמותת קו לחיים מלווה את המשפחה הפונה לאורך כל הדרך בייעוץ, ליווי, תמיכה והנחייה.

העמותה מעמידה במידת הצורך - לכשנדרש לגייס משאבים - מנהל קמפיינים לגיוס, אשר לו ניסיון עתיר ידע בהובלת תהליכים

לגיוס משאבים מן הציבור.

כמו כן, מעמידה העמותה לרשות המשפחה את מכלול הידע והטכנולוגיות המתאימות לקידום קמפיין הגיוס.

 

נוהל פתיחת קרן נאמנות אישית - למטרת גיוס משאבים מן הציבור.

כל חולה או בן משפחתו אשר זקוקים לסיוע רפואי הכרוך בגיוס כספים דחוף, מוזמן לפנות למשרדי עמותת קו-לחיים על מנת לקבוע פגישה אישית עם מנכ"ל העמותה, הגב' רינה עידן, לצורך פתיחת קרן נאמנות אישית.

לפגישה יש להביא את המסמכים הבאים:

 

1.  סיכום מחלה עדכני המתאר את מצבו של החולה.

2.  צילום תיק רפואי המכיל מסמכים רפואיים רלוונטיים.

3.  הצעות מחיר ממרכזים רפואיים בחו"ל- במידה ויש.

4.  תשובת קופת החולים/חברת הביטוח בנוגע לאי הסכמתם למימון הטיפול.

 

בפגישה תתקיים שיחת הכרות בו יוצגו המסמכים הרפואיים, יוצג לחולה ולמבקשים מטעמו דוגמת הסכם לפתיחת קרן הנאמנות ויקבע היעד הכספי לגיוס תרומות.

לאחר חתימה על הסכם לפתיחת קרן נאמנות ע"י החולה/המבקש וע"י נציג עמותת קו-לחיים, ייפתח חשבון נאמנות בנקאי על שם החולה.

גיוס הכספים עבור החולה יעשה ע"י בני משפחתו, ידידיו וקרוביו בסיוע מנהל הקמפיינים, אשר ילווה וידריך את המשפחה לאורך כל המסע ועד לגיוס הסכום הנדרש.

 

ההוצאות הממומנות מכספי קרן הנאמנות:

כל הכספים אשר יאספו בקרן הנאמנות יועברו לצורך מימון הוצאות רפואיות בלבד ע"י העברה ישירה למוסד הרפואי או לחברת תרופות או לכל נותן שירות אחר הקשור באופן ישיר לטיפול הרפואי לו זקוק החולה.

 

לתאום פגישה התקשרו: 03-9250500

bottom of page