top of page
תמונה דוד אדריאן.jpeg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'דוד אדריאן' רחוב בנימין מינץ 27         פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 610741 קו לחיים עבור דוד אדריאן לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

דוד אדריאן

אני דוד אדריאן חי בן 68 נשוי ואב ל חמישה ילדים ושמונה נכדים.

פנסיונר של עיריית רמת השרון.

שתי כליותיי אינן מתפקדות כלל ואני זקוק בדחיפות להשתלת כליה בחו"ל.

עקב הידרדרות במצבי הבריאותי והכליתי, הדרך היחידה לצאת מהמצב הנוכחי היא באמצעות גיוס תרומות למימון ההשתלה היקרה.

אני חושש לחיי שלא אספיק לגייס מספיק משאבים לצורך הניתוח.

על כן אני פונה אליכם בבקשת עזרה לגיוס הכסף הדרוש לביצוע ההשתלה בחו"ל.

עזרו לי להגשים את החלום ולזכות לראות את ילדיי דגלים ונישאים.

היעד שלנו לגיוס הכספים הוא 600,000  ₪

 

 

 


 

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page