אסתר לוי

לקהל התורמים

אסתר עברה את הניתוח וחזרה לארץ

תודה רבה על הרתמותכם לטובת אסתר

שתזכו תמיד להיות בצד הנותן