top of page
גובזה ארז שטה מעודכן.jpeg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'גובזה ארז שטה' רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

גובזה ארז שטה

מתגייסים להציל את ארז!

משפחה חברים ומכרים יקרים!

אנו פונים אליכם בבקשה להצלת חיי גובזה (ארז) שטה אב ל - 3 , בן 54.

בד"כ אדם חזק ובריא.

אבינו חולה באי ספיקת כליות ולכן זקוק להשתלת כליה.

אנחנו עדיין לא מצליחים לעכל את הבשורה הנוראה הזו, מעולם לא היינו מדמיינים שזה יקרה לאבא שלנו שתמיד דואג לעזור לכולם.

אדם חרוץ עם מוטיבציה שאין לתאר במילים.

כעת אנו נמצאים בסיטואציה לא קלה, לאחר התייעצות עם רופאים לצערנו נמסר כי המצב מתדרדר ואבא צריך לבצע השתלת כליה בדחיפות.

הניתוח יתבצע בחו"ל ועלותו יקרה מאוד!

אנו זקוקים לעזרתכם על מנת שנוכל להציל את אבא שלנו!

 

 

 


 

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 610717 קו לחיים עבור "גובזה ארז שטה" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page