top of page
חיים מאיר פיקס.jpeg

חיים מאיר פיקס

לקהל התורמים.

חיים מאיר עבר את הניתוח וחזר לארץ.

תודה רבה על הרתמותכם לטובת חיים מאיר.

שתזכו תמיד להיות בצד הנותן!

bottom of page