חיים מאיר פיקס.jpeg

חיים מאיר פיקס

לקהל התורמים.

חיים מאיר עבר את הניתוח וחזר לארץ.

תודה רבה על הרתמותכם לטובת חיים מאיר.

שתזכו תמיד להיות בצד הנותן!