top of page

בית מרקחת וירטואלי חברתי – לחולים קשים

אספקת תרופות שאינן בסל הבריאות לחולים אונקולוגיים

 

בשנת 2014, בעקבות לחץ מצד חולים שהתקשו לעמוד בעלויות הגבוהות של תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות, פעלה העמותה מול שר הבריאות וחברות תרופות בעולם והחלה במכירת תרופות לחולים במחירים מוזלים.

 

קו לחיים מחברת במישרין בין הספקים, החולים וחברות הביטוח ומאפשרת רכישת התרופות במחירי עלות.

 

בעבור חולה שידו אינה משגת לרכוש את התרופות העמותה מסייעת בניהול קמפיינים וגיוס משאבים מהציבור.

 

היקף הפעילות של העמותה בתחום זה הסתכם בשנת 2020 בסך של כ- 30 מיליון ש"ח.

 

במסגרת הפעילות, העמותה גם פועלת להורדת המע"מ על תרופות מצילות חיים. ביוזמת העמותה הוגשו עד כה 4 הצעות חוק לביטול המע"מ אשר לצערנו טרם הבשילו לחקיקה.

 

העמותה בחרה לפעול בדרך של בית מרקחת חברתי וירטואלי כדי למנוע תוספת תקורות על מחירי התרופות. הפעילות במסגרת בית המרקחת הוירטואלי מאושרת בידי משרד הבריאות ומאפשרת מכירת התרופות לחולים במחירי עלות ללא כל תוספת שהיא.

 

אם אתם מכירים מישהו הזקוק לסיוע שלנו, אנא הפנו אותו אלינו עוד היום.


לפרטים נוספים והזמנת תרופות ניתן לפנות לעדי 03-9250505 |  trufot@kavlachayim.co.il

 

bottom of page