top of page
סטודנטים למען המאבק בקורונה.jpeg

צילום: דין אריאל

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים' ולצרף פתק  'תמיכה במתנדבי קורונה'

רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 494482 קו לחיים עבור "תמיכה במתנדבי קורונה" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

הסטודנטים לרפואה למען המאבק הלאומי בנגיף הקורונה.

תמכו בנו!

עם פרוץ מגפת הקורונה התגייסו אלפי סטודנטיות וסטודנטים לרפואה מכל הארץ למאבק הלאומי בנגיף.

הסטודנטים שלנו פועלים בחזית במטרה לסייע למדינת ישראל לחזור לשגרה מהר ככל האפשר.

​כ- 2,500 סטודנטים לרפואה ברחבי הארץ פועלים ביום ובלילה, תוך סיכון אישי, ובין היתר, נוטלים בדיקות משטף לנגיף הקורונה במתחמי ״היבדק וסע״ ובבתי אזרחים מבודדים ברחבי הארץ.

להתגייסות יוצאת הדופן של הסטודנטים והסטודנטיות יש חשיבות מהותית במאבק בקורונה.

לדוגמא, בתאריך 1/4/20, נטלו הסטודנטים שלנו 6,213 דגימות קורונה מתוך 8,088 הדגימות שניטלו במדינת ישראל כולה -  כמות בדיקות קריטית להמשך המאבק הלאומי בקורונה!

 

​​

אנו פונים אליכם בבקשה לתמיכתכם בהקמת קרן מענקים ל-2,500 סטודנטים לרפואה אשר מתנדבים במאבק בקורונה. כחלק מכך, הקרן תסייע במענק חד-פעמי לקראת יום העצמאות לסטודנטים המתנדבים.

 

יחד ננצח את הקורונה!

 

 

 


 

bottom of page