top of page

 בנק הפועלים סניף 532 חשבון 474015 ע"ש קו לחיים
עבור ריקי פז

לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה
ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור ריקי פז' 
 לרחוב גונן 15 פ"ת

ריקי פז

שמי ריקי פז, בת 55, 

בימים הקרובים קופת החולים מטיסה אותי להשתלת ריאה בבית חולים בסאן דיאגו, קליפורניה.

אני אם חד הורית ל2 בנים בוגרים, אחד בן 33 בעל מוגבלות המתגורר במעון בנס ציונה.

בני השני, בן 23, הנוסע איתי לחו"ל להשתלה.

הקופה מממנת לי את ההשתלה, אך אינה משתתפת בכל ההוצאות הנלוות כגון שכר דירה, אוכל, נסיעות וכיו"ב.

אני זקוקה לסיוע שלכם בגיוס תרומות לתקופת השהייה בחו"ל.

 

Iban: IL04-0125-3200-0000-0474-015

SWIFT: POALILIT

03-9250505

bottom of page