גב' רינה עידן

מנכ"ל בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן שירתה בצה"ל במשך 25 שנים וסיימה בדרגת סא"ל תפקיד אחרון בצבא - ראש ענף קשר למשפחות במחלקת נפגעים של צה"ל אפריל 2004 - אפריל 2007 - בתפקיד סמנכ"ל תפעול של קו לחיים מאי 2007 - מונתה לתפקיד מנכ"ל