top of page

מחנה ארצי קו-לחיים 2021

חפיפה לצליל.jpg

לאחר תקופה ארוכה של מגפת הקורונה, בה ילדי קו לחיים היו מבודדים מבחינה חברתית ולא יצאו לנופשונים ולפעילויות ריענון, עמותת קו לחיים מקיימת בחודשי קיץ 2021 מגוון פעילויות ונופשונים לכ-450 ילדים מהעמותה הסובלים מנכויות ומחלות מורכבות

ילדים אלה זקוקים ומחכים לחופשות הקיץ אשר מעניקות להם כוח נפשי ופיזי והפוגה מהבידוד החברתי אותו חוו בתקופת מגפת הקורונה

בין הפעילויות נקיים מחנה ארצי במתקן הנופש אולגה על הים, בסוף חודש אוגוסט לכ-400 ילדים ומתנדבים בתנאי  פנימייה לחמישה ימים מלאים בפעילות ובחוויות, עלויות המחנה גבוהות ונאמדות בכ-980,000 ש"ח

כמו כן, יתקיימו ארבעה מחנות קיץ אזוריים בני חמישה עד שישה ימים הכוללים פעילויות רבות ומגוונות, עלות ממוצעת לכל מחנה נאמדת בכ-300,000 ש"ח

נשמח אם תצטרפו אלינו למען הצלחת מחנות אלו ולמען רווחת הילדים שכל כך מצפים לקצת חופש

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור "מחנה ארצי 2021"

רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978
עבור קו לחיים - מחנה ארצי 2021

לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page