WhatsApp Image 2021-10-22 at 14.53.48.jpeg

נרתמים למען ילדיה של טוהר

ברצוננו לשתף אתכם בסיפור העצוב של משפחת דיאמנט, שבזכותכם נוכל להקל על המשפחה ולסייע להם:

טוהר -אלינור דיאמנט הינה אלמנה בת ה 52, אם חד הורית

ל 8 ילדים ביניהם תאומות בנות 17 וילדה רק בת 10.

לצערנו, לפני כשנה, חלתה טוהר במחלת הסרטן, מצבה התדרדר היות והמחלה פעילה ומפושטת. טוהר באפיסת כוחות ומאושפזת בבית חולים, כמובן שלא יכולה לפרנס את ילדיה. בנוסף, לכל הצרות, המשפחה נמצאת בקריסה כלכלית, ובימים אלה מפנים את המשפחה מהדירה השכורה, היות ולא הצליחו לשלם שכ"ד תקופה ארוכה.

טוהר מנסה לעשות כמיטב יכולתה עבור ילדיה ובכוחותיה האחרונים פנתה אלינו, ל"קו לחיים", על מנת שנסייע לילדיה בהוצאות השוטפות ובצרכי היום יום שלהם.

"קו לחיים" נרתמה בסיוע של מזון שוטף למשפחה ופתחה בקמפיין לגיוס תרומות שיסייע למשפחה להתקיים בכבוד.

העלויות הדרושות למשפחה לשנה הקרובה הנן:

150,000 שח.

נודה לכם אם תוכלו לקחת חלק במסע של טוהר לסייע לילדיה שהם כל עולמה!