יהונתן באבג'אני.jpg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'יהונתן באבג'אני' רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

מצילים את יהונתן

יהונתן באבג'אני, רק בן 36, התבשר לפני כחצי שנה כי נמצא בראשו גידול סרטני נדיר (קורדומה)

יהונתן גדל ללא הורים אצל סבתו- אישה בת 85, כיום דימנצית אחרי אירוע ראש

.האדם היחידי בחייו שמלווה אותו, דודו-אבנר

יהונתן עבר ניתוח ושיקום וכיום, זקוק לטיפול דחוף 
בניו ג'רסי,ארצות הברית, שיציל את חייו

הטיפול ממומן ע"י קופת החולים, אך כל ההוצאות הנלוות מוטלות על יהונתן- שמתפרנס מקצבה זעומה של ביטוח

לאומי, היות והפסיק לעבוד לאור מצבו הבריאותי

מדובר בעלות של 200,000 ש"ח כולל טיסות, רווחה, כלכלה, ושהייה של מספר חודשים בארה"ב, טיפולים משלימים ועוד

אנחנו, בעמותת קו לחיים, התגייסנו להציל את חייו של יהונתן ופונים ללבכם בבקשה לסייע לו, על מנת שיוכל לצאת במיידי לטיפול שיציל את חייו

 

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 קו לחיים עבור "יהונתן באבג'ני" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.