top of page

משלוח המחאה לפקודת 'קו לחיים'  לרחוב גונן 15 פ"ת

 בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 ע"ש קו לחיים  
לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

יום התרמה ארצי
לעמותת קו לחיים

קו לחיים הינה תנועה חברתית הפועלת למעלה מ-25 שנים בישראל.
העמותה פועלת ב-4 מרחבים ברחבי הארץ: צפון, דרום, ירושלים ומרכז.

העמותה חרטה על דגלה 3 מטרות עיקריות:

1. הצלת חיים- גיוס משאבים לטובת טיפולים שאינם בסל הבריאות וליווי משפחות החולים.

2. שיפור חיים- יצירת מענה חברתי למאות ילדים בעלי נכויות מורכבות ומחלות קשות.
על ידי פעילויות רבות ומגוונות לאורך השנה ובכל רחבי הארץ: שבתות, טיולים, ימי כיף, חונכויות אישיות, מחנות ועוד.

3. שינוי פני החברה- אנו ב"קו לחיים" מאמינים כי על ידי שתי המטרות הראשונות אשר רותמות את הציבור על כל גווניו ורבדיו החברה הופכת, הלכה למעשה, לטובה יותר.   
התנועה נשענת על מערך של אלפי בני נוער ומתנדבים המוצאים בפעילותה ערך עליון ונרתמים למטרות הארגון.

שתזכו תמיד להיות בצד הנותן!

bottom of page