top of page
יויו.jpg

יונתן מינקין - יויו

לקהל התורמים!

יונתן עבר את הניתוח וחזר לארץ.

תודה רבה על הירתמותכם לטובת יונתן.

שתזכו תמיד להיות בצד הנותן.

 

bottom of page