top of page
עמוד התווך של עמותת קו לחיים הוא אלפי התורמים ועשרות החברות המסייעים לעמותה להמשיך להעניק לילדים את מה שמגיע להם 
משרדי ממשלה | חברות | רשויות מקומיות
bottom of page