top of page
טפסים להורדה
 
Button
אישורי עמותה ודו"חות

 

עמותת "קו לחיים" מצליחה לקיים את פעילותה הנפלאה ע"י תרומתם של גופים עיסקיים ואנשים פרטיים רבים.
כמעט 100% מתקציבה של העמותה מתבסס על תרומתכם, אי לכך אנו רואים בשקיפות כספית מלאה חלק בלתי נפרד מחובתינו למקצוענות, לכנות ולאמון המלא שהציבור נותן בנו, כדי שנשכיל להשתמש בכספי התרומות בצורה היעילה ביותר ונמשיך ולהעניק סיוע התנדבותי מקיף לרווחת 1,380 ילדים חולים ברחבי הארץ ללא הבדלי דת, גזע ולאום.
 
: לנוחיותכם מצ"ב מסמכי העמותה המעידים על פעילותה התקינה
 
אישור לצורך זיכוי מס- סעיף 46
ניהול תקין- רשם העמותות
תעודה לרישום עמותה
תעודה לשינוי שם
תעודת מלכ"ר
אישור על ניכוי מס
אישור על ניהול ספרים
דוחות כספיים לשנת 2022
תקציב העמותה לשנת 2023
תקנון קו לחיים מאושר לשנת 2019
bottom of page