top of page
הדמיה 2 בית חם הגושרים .png

בית לחיים 

בפברואר 2022 התחילה בנייתנו של "בית לחיים".

הבית יתפרס על שטח של כ 800 מ"ר בקיבוץ הגושרים בגליל העליון.

בית חם זה יוקם בלב ליבה של קהילת הגושרים וישמש את הבוגרים הנכים של "קו לחיים", השואפים לצאת לחיים עצמאיים ולחיות עם צעירים בני גילם. הבית יהווה מקום נכון לצמוח בו, להתפתח ולשפר את איכות חייהם.

אנו רואים את בוגרינו משתלבים בנוף החברתי ובקהילה במקום, בפעילות העשירה שהאזור מציע, בקשרים חברתיים משמעותיים בתעסוקה, לימודים ופעילות פנאי.

עמותת "קו לחיים" מעוניינת לשלב בבית מגורי סטודנטים הלומדים במכללת תל חי, על מנת לאפשר שילוב הנכים באוכלוסייה הבריאה ויצירת חיבור חברתי-קהילתי. הסטודנטים יהוו חלק מהצוות הטיפולי של הנכים, במקביל לתרומתם למרקם החברתי הבריא בפרויקט.

בסמוך לקיבוץ הגושרים, בשטח המועצה מקומית מבואות חרמון, מוקם בימים אלו מרכז תעסוקתי גדול לאנשים עם מוגבלויות אשר דיירי הבית יוכלו לעבוד ולהשתלב בו.

הפרויקט יכלול שני בתים סמוכים המיועדים לשמש למגורי

כ- 20 בוגרים וסטודנטים.

עלות בניית הפרויקט נאמדת בכ- 10 מיליון ש"ח !!!

לאחר השלמת הקמת הפרויקט, העמותה תמשיך לגייס משאבים שישמשו לרווחת הדיירים ולשיפור איכות חייהם.

 

בואו להיות שותפים שלנו ותחממו את ליבם של הבוגרים הנכים.

בשמם-  אנו אומרים לכם תודה!!!

 

 

 

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'בית לחיים' רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 קו לחיים עבור "בית לחיים"  לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page