top of page
תמונה משה חרר_edited.jpg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'משה חרר' רחוב בנימין מינץ 27 

פתח תקווה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 610784 קו לחיים עבור משה חרר

לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה
ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

משה חרר

 

בן 74 נשוי ואב לארבעה ילדים סבא לנכדים, פנסיונר של משטרת ישראל.

נולד עם כליה אחת בלבד, וכיום מצבו הבריאות מתדרדר עקב מצבה הקשה של הכליה.

משה מבקש לצאת לניתוח השתלת כליה בחו"ל,

הניתוח הינו דחוף והעלויות גבוהות ביותר.

משה פונה אליכם בכדי לקבל עזרה על מנת שיוכל להמשיך לחיות בכבוד להיות פעיל בחיי משפחתו ולא להיות לנטל עליהם.

 

 

סכום לגיוס 700,000 ש"ח

 

 

 


 

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page