top of page

רצים למען ילדי קו לחיים

קבוצת רצים ישראלית נרתמה לרוץ את מרתון ברצלונה למעל ילדי קו לחיים.

אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים למאמץ.

bottom of page