top of page
תמונה מחנה ארצי.jpg

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור 'פעילות חורף 2021' רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

פעילות חורף 2021

כמדי שנה בתקופת החורף, נערכת עמותת קו לחיים לפעילות ענפה ברחבי הארץ למען הילדים החולים והנכים של "קו-לחיים".

 

למרות משבר הקורונה אנו ממשיכים להוציא את ילדי עמותת קו-לחיים לפעילויות תחת הנחיות מוקפדות ואישורים של משרד הבריאות.

עלויות הפעילות גדלות בעקבות משבר הקורונה – לינה רק בבתי מלון, הסעות כפולות, אטרקציות רק במתחם הנופשון ועוד...

 

במהלך חודש פברואר - אפריל 2021 מתוכננות עבור הילדים הפעילויות הבאות:

 

17 שבתות אירוח בבתי מלון שונים ברחבי הארץ - כ- 170 ילדים + 200 מתנדבים ואנשי צוות.

6 נופשונים באמצע שבוע- כ – 90 ילדים + 110 מתנדבים ואנשי צוות.

10 ימי כיף – כ -120 ילדים נכים + 140 מתנדבים ואנשי צוות.

אירוע פורימכיף ארצי – כ – 150 ילדים נכים + 170 מתנדבים ואנשי צוות.

סה"כ עלות משוערת לפעילויות אלו מוערכת בכ- 520,000 ₪

עלות ממוצעת לילד בפעילויות  נאמדת בכ 4,312 ₪ לילד.

 

נודה מראש על עזרתכם הנדיבה להגשמת משאלות הלב של הילדים החולים. תרומתכם תאפשר לנו לתת לילדים החולים את ההזדמנות להפוגה מהמחלה שלהם ומההשפעות של תקופת הקורונה על חייהם.

 

עזרו לילדים החולים כי חיוך קטן של אושר – מנצח מחלה גדולה

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 660978 קו לחיים עבור "פעילות חורף 2021" לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס: 03-9215566

03-9250505

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page