יהודית לוי ישר

הקמפיין הסתיים , 

תודה רבה לכל התורמים. 

שתמיד נהיה בצד הנותן.