top of page
אריקה

משלוח המחאה לפקודת
'קו לחיים עבור "אריקה ולנשטיין"  רחוב בנימין מינץ 27  פתח תקווה

עזרו לנו להציל את אריקה 

אריקה בת 37 , נולדה בארצות הברית ועשתה עלייה לישראל בשנת 2008.

אריקה גרה במושב גדיש בתענכים , ועד פרוץ המחלה הייתה מנהלת מחלקת יונקים והמלטות ברפתות שבאזור.

במאי 2023 התגלה בגופה סרטן ריאות ונגע בגב תחתון – מוטציה נדירה שאינה מגיבה לטיפולים רגילים.

מאז התפרצות המחלה אריקה מטופלת בבית החולים העמק בעפולה.

מאחר וסוג הסרטן של אריקה נדיר מתחילת הטיפול נדרשה לרכוש תרופות שאינן בסל הבריאות.

עלות הטיפולים לחודש כ – 20,000 ₪ סכום שאין בידי אריקה לממן.

משפחתה וחבריה של אריקה התגייסו ומימנו עד היום את תחילת הטיפול על מנת להציל את חייה.

עזרו לנו להמשיך להציל את חייה של אריקה ותרמו בלב רחב כדי שנוכל לסייע לה לצלוח את התקופה ולחזור לחיים.

עזרו לנו לגייס 350,000 ש"ח 

Heading 1

בנק הפועלים סניף 532 חשבון 492803 קו לחיים עבור אריקה ולנשטיין  לקבלת אישור תרומה יש להעביר את אישור ההעברה

ולציין שם וכתובת למשלוח לפקס

03-9215566

או למייל kavlachayim@kavlachayim.co.il

1-800-295295

התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46 למס הכנסה.

bottom of page