top of page

To donate in English click here

נועה בוזנה

נועה, 34, חלמה תמיד לעוף. כמה שיותר גבוה וכמה שיותר רחוק. מגיל חמש היא התעמלה בהתעמלות מכשירים, אחר כך הדריכה וגם אימנה מאות מתעמלים בכל הארץ, לבסוף האהבה הגדולה שלה לתחום לקחה אותה עד לקריירה מרשימה באוסטרליה הרחוקה.

לפני כשלוש שנים, כשהיא אמא טרייה לשי בת העשרה חודשים, התגלה אצלה סרטן החלחולת בשלב מתקדם. במהלך התקופה הזו ניסינו כל דרך אפשרית בכדי להילחם במחלה הארורה - מכימוטרפיה והקרנות ועד לשני ניתוחים ענקיים באזור האגן אך לצערנו המחלה חזרה בעוצמה לפני כחמישה חודשים בפעם השלישית.

מבחינה רפואית אין יותר אופציות נוספות מלבד תרופה חדשה, 'קיטרודה', הנמצאת עדין בשלבי מחקר בסוג סרטן זה. לצערנו נועה לא נכנסה למחקר הניסיוני והביטוחים הפרטיים שלה אינם מכסים את העלות (כ-650,000 ש"ח) מפני שהתרופה עוד לא אושרה באופן סופי.

זה הסיכוי האחרון שלנו להשאיר לשי את אמא שלה ולאפשר לנועה להמשיך לעוף עוד קצת בעולם הזה. אנא עיזרו לנו במאבק.

תודה ענקית, המשפחה.

bottom of page